Combinatorics

combinatorics

EN VERZIA Kombinatorikou sa vo všeobecnosti myslí celá časť matematiky, ktorá sa zaoberá konečnými diskrétnymi štruktúrami. Toto dielo sa však rozoberá len jeden určitý prípad, keď sa pozeráme na to koľkými od seba rôznymi spôsobmi môžeme usporiadať určitý počet farieb ak sa žiadna z nich nemôže opakovať. Piaty stĺpec by pri takejto šírke mal 4,8m. Hlavne v poslednom stĺpci možno vidieť opakovanie sa určitých štruktúr.

News:

No news.