Čo je exaktné umenie?

Exaktné umenie je nový a netradičný spôsob tvorby a nazerania na súčasné výtvarné umenie. Ako základná inšpirácia pre toto umenie slúži fyzikálny fenomén, matematická štruktúra, či číslo alebo iný systém s presne určenými vlastnosťami. V závislosti od komplexnosti takto získanej inšpirácie sa dielo pretransformuje do presne stanovených tvarov zobraziteľných na plátne alebo inej inštalácii. Prvotná myšlienka sa takto stáva zakódovanou do svojej novej estetickej formy.

Exaktné?

Slovíčko exaktné je v bežnej reči zameniteľné za slová presné, podrobné či precízne. V súlade s týmito atribútmi sa snaží byť aj toto umenie niečím presne definovaným, nemeniteľným a stálym. Preto hlavný zmysel exaktného umenia spočíva v námete a nie v technickom vyhotovení ako máme možnosť vidieť pri klasických majstroch maľby. Časť diel sa aj z tohto dôvodu skladá z jednoduchých geometrických útvarov ako sú napríklad trojuholníky či štvorce, ktorých usporiadanie a vyfarbenie je presne zadané. Zložitejšie myšlienky sú vykresľované počítačovými programami, ktoré podliehajú stanoveným podmienkam.

Pridaná hodnota?

Malevič pred 100 rokmi zmenil jednoduchosťou a presnosťou svojho čierneho štvorca pohľad na umenie. Môže sa na prvý pohľad zdať, že nič nové nepriniesol, avšak umenie, hlavne v dnešných časoch, už nie je len drilovanie dokonalej formy. Myšlienka, ktorá stojí za dielom, sa začína ceniť viac než dokonalé ťahy štetca klasicky zachytávajúce krásu prírody, či ľudí.

Viacodborové zameranie umelcov týmto vytvára živnú pôdu pre zavedenie nových spôsobov nazerania na umenie a jeho tvorbu. Matematika ako jazyk fyziky, má svoju štandardnú formu ako ju poznáme z lavíc škôl, avšak rovnice a grécke písmená nie sú jediným spôsobom ako vyjadriť to, čo má byť povedané. Matematika sa dá dať aj na plátno, vyjadriť ako estetický celok. Byť dôkazom toho má za cieľ exaktné umenie.

Novinky:

Žiadne novinky.